آموزش ساخت بیت آهنگ Sad از XXXtentacion

  آموزش ساخت بیت آهنگ Sad از XXXtentacion  آموزش بیت آهنگ Sad از XXXtentacion توسط پوریا اخوان بصورت کامل و گویا   دانلود این کلیپ آموزشی دانلود اصل موزیک  

آموزش ساخت بیت آهنگ Kendrick Lamar – DNA

  آموزش بیت آهنگ Kendrick Lamar – DNA آموزش بیت آهنگ Kendrick Lamar – DNA توسط پوریا اخوان بصورت کامل و گویا   دانلود این کلیپ آموزشی دانلود اصل آهنگ